viernes, 27 de febrero de 2015

PROPOSTES PROGRAMES MUNICIPALS ELECCIONS 2015

PROPOSTES:

PROPOSTES TÈCNIQUES per a la confecció d'un Programa Electoral Municipal Progressista en l'àmbit de les Polítiques Socials de Benestar Social.
 Una política municipal progressista en matèria de Benestar Social, des del punt de vista dels professionals, requereix per part dels diferents partits polítics d'un compromís ferm i decidit entorn de dos eixos bàsics:
1.- Articulació de quantes iniciatives polítiques i ciutadanes possibilitin la derogació de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. I en aquest sentit, un compromís explícit pel manteniment dels sistemes públics d'igualtat, promoció i protecció social; i especialment, pel manteniment de tots els serveis, recursos i prestacions desenvolupades en cadascun els hi municipis, en els següents àmbits d'actuació:

  • Ocupació. 
  • Serveis Socials i Protecció Social. 
  • Educació. 
  • Salut.
  • Habitatge. 
  • Polítiques d'Igualtat i de Promoció de la Dona. 
  • Participació Social i Bon Govern.

 2.- El dret al treball ha de constituir-se com l'eix vertebrador del conjunt de les actuacions polítiques municipals la propera legislatura. L'ocupació és una política transversal prioritària que afecta al conjunt de les àrees municipals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario